En beskrivelse af kilderne til indholdet i databasen på kimschumacher.dk.

Private båndoptagelser
Den primære kilde er private båndoptagelser (af såvel radio- som tv-udsendelser) af Kim Schumachers udsendelser fra perioden 1982-1989.

Mange privatpersoner optog i sin tid alle de Kim Schumacher-udsendelser, som de kunne komme til. Den største kendte samling er på omkring 145 udsendelser. Optagelserne er i svingende kvalitet alt afhængigt af optageudstyr, båndtyper, modtageforhold og tidens tand.

Folk bidrager til databasen ved at gennemlytte deres udsendelser og registrere spillede kunstnere/numre, varigheder og speak. Mange af bidragyderne havde således, allerede lang tid før arbejdet med KS-databasen begyndte, lavet lister over deres optagelser.

Det har - så vidt det vides - altid været tilladt at optage fra DR til privat brug på analoge medier (dvs. en enkelt kopi til brug inden for hjemmets vægge).

DR lytterservice
Danmarks Radio har en såkaldt lytter- og seerkontakt, som man kan ringe eller skrive til for at få oplyst fx navn og titel på et stykke musik, som blev spillet en bestemt dag på et bestemt tidspunkt.

Det er meget svært at få noget ud af DR lytter- og seerkontakt. For det meste svarer de slet ikke på henvendelser via e-post. Dernæst er det meget få oplysninger, de ligger inde med. Oplysninger om udsendelser findes kun på edb fra 1988 og frem, og DR lytterservice ved ikke, om, og i givet fald hvor, der findes oplysninger fra perioden før 1988. De ved heller ikke, om der findes andre registreringer (fx på tryk) i DR af udsendelser og deres indhold (hverken for perioden før 1988 eller efter).

Det eneste DR hidtil har kunne bidrage med er således datoer for alle Kim Schumachers radioudsendelser i 1988 og 1989. Sandsynligvis er det muligt via DR's edb-systemer at lave komplette oversigter over indholdet af disse udsendelser, men det har hidtil ikke været muligt at få lytterservice til det, selv om de er blevet bedt meget pænt herom utallige gange.

Data fra DR lytterservice er behæftet med en vis usikkerhed. En del af datoerne har ved nærmere gennemgang vist sig at være forkerte. Dette har sandsynligvis baggrund i, at programværterne byttede arbejdstider. Det er observeret, at det for Kim Schumachers vedkommende er sket adskillige gange, og nogen gange med meget kort varsel. Sandsynligvis er viden herom ikke blevet nedfældet på en måde, så det på et senere tidspunkt er tilgået DR lytterservice.

Statens Mediesamling
Siden 1984 har DR haft pligt til at aflevere kopier af alle radioudsendelser til Statens Mediesamling i Århus. Denne afleveringspligt omfatter også radioudsendelser fra P3 med musik, og dermed også Kim Schumachers udsendelser. Desværre mangler udsendelser fra 1982 og 1983.

Det er svært for menigmand at komme til at låne udsendelserne. Man skal have en seriøs interesse i at låne dem. Det kan fx være til forskningsbrug eller i forbindelse med udarbejdelse af materiale til publicering eller anden offentliggørelse. Databasens bagmænd er så heldige at være blevet godkendt til at kunne låne udsendelser.

Statens Mediesamling benyttes til at be- eller afkræfte datoer for udsendelser, samt til at skaffe viden om de få udsendelser, som der ikke er adgang til på anden vis. Udsendelserne kan ikke hjemlånes, men skal aflyttes på et offentligt bibliotek. Her foretages den samme registrering af indhold som ved private båndsamlinger.

Programoversigter fra dagblade
På offentlige biblioteker (typisk hovedbiblioteker) kan man få adgang til bl.a. de landsdækkende dagblade på mikrofilm. Man kan på denne måde læse alle numre af et dagblad adskillige årtier tilbage i tiden. I radioprogramoversigterne kan man finde datoer og tidspunkter for og navne på Kim Schumachers udsendelser. Denne kilde bruges især til at identificere ikke-kendte udsendelser, som indicium til dateringer, samt til at skaffe start- og sluttidspunkter i forbindelse med hjemlån fra Statens Mediesamling.